DATO: 7. mars, 2018 KL: 21.00
STED: Vestre Aker menighetshus (Ullevålsveien 117)

1. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
2. Årsberetning 2017 (blir utlevert på møtet)
3. Godkjennelse av regnskap 2017 (blir utlevert på
møtet)
4. Aktivitetsplan/budsjettforutsetninger
5. Innkomne forslag
6. Valg:
Silje B. Barmen, Kari-Anne Haugerud, Astrid Sande
Persson, Cecilie Lian Birkeland og Ingvild Bryn stiller
til gjenvalg
7. Valg av delegater til landsmøtet

Vi har behov for flere styremedlemmer. Dersom du kunne
tenke deg å være med er det bare å ta kontakt!
Det blir enkel servering og Temakveld i forkant av
årsmøtet.