Verdens Barn, lokalavdelingene Oslo Vest, Asker og Bærum + Oslo Nord/Øst
inviterer til temakveld og årsmøte den 4. mars
Program
Klokka 19-20.30:
Vi møter familien som adopterte trillinger gjennom Verdens Barn.
Jentene er i dag 9 år og er med på temakvelden. Familien blir intervjuet av
Ingvild Bryn.
Klokka 20.30-21.30:
Årsmøter i lokallagene Oslo vest, Asker og Bærum og Oslo nord-øst.
Vi har mange nok til styrevervene, så du kan trygt komme på årsmøtet uten
frykt for å bli valgt inn:-) Det er også OK å bare få med seg temakvelden.
Det blir også litt annet på programmet. Vi servere kaffe og kaker.
Sted: Vestre Aker menighetshus, like ved Vestre Aker kirke.
Ullevålsveien 117.