Kjære alle sammen,host

Vi håper alle sammen har det fint i en veldig spesiell situasjon. Aktivitetsnivået til lokallaget er som alt annet midlertidig pauset. Vi har besluttet å ikke gjennomføre temakvelder eller andre høstaktiviteter til situasjonen rundt korona blir mer avklart.

Vi vil komme tilbake om vi kan gjennomføre vår meget populære juletrefest på nyåret 2021, som alt annet kommer det an på nasjonale retningslinjer og smittesituasjonen.

Landsmøtet i Verdens Barn ble forsinket avholdt nå i år. Den økonomiske situasjonen for Verdens Barn som organisasjon er krevende. Dette har vært en trend for de fleste adopsjonsorganisasjoner over flere år, og det ble ekstra ille i år med korona og full stans i all adopsjon og en god del andre aktiviteter. Det har heldigvis kommet positive signaler fra politisk hold om at adopsjonsorganisasjonene skal bli kompensert noe av tapet som skyldes koronasituasjonen. En annen, helt fersk nyhet, er at adopsjon så smått nå ser ut til å kunne starte opp mot enkelte land, helt konkret fra Sør-Afrika og fra Sør-Korea.

Denne uken annonserte Lindiwe Zulu, Minister of Social Developement, at sørafrikanske myndigheter igjen tillater internasjonale adopsjoner som følge av at landet nå er på beredskapsnivå 1 og reiserådene er lettet.  Det betyr at moratoriet blir opphevet, og myndighetene kan igjen utstede den siste formelle bekreftelsen (artikkel 17 i Haagkonvensjonen).

Vi har også fått formelt bekreftet at Norge er blant landene som tillates innreise til Sør-Afrika. Forhåpentligvis betyr det at det de kommende ukene kan komme tildelinger og etter hvert hentereiser! Vi gleder oss voldsomt på vegne av barna og familiene som nå kan endelig samles og bli – som de sier i Sør-Afrika – «the forever family».

Også Sør-Korea har signalisert at de første familiene kan planlegge sin hentereise.

Antall styremedlemmer er forøvrig kuttet med en i hovedstyret til Verdens Barn for å reflektere de krevende økonomiske vilkårene. Oslo Vest, Asker og Bærum er det største lokallaget, og i neste periode er to lokallagsmedlemmer valgt inn i hovedstyret. Det er Vibeke Mariager Erichsen og Harald Venes. Ny leder er Inger Marie Flakstad, nestleder er Terje Pahr Haare. Tidligere leder Jørn Uggerud fortsetter heldigvis som vara, i tillegg sitter Anne Marit Jacobsen også i styret.

Lokallaget gleder seg til å sette i gang med normale aktiviteter i løpet av 2021, og vi ønsker dere alt godt!
Besøk testsiden.com for å lære mer om dette emnet.

Hilsen Kari-Anne (leder), Ingvild, Silje, Cecilie, Astrid, Vibeke og Harald.