Tid: Onsdag 7.mars fra 19.00-21.00
Sted: Ved Vestre Aker menighetshus, Ullevållsveien 117. Like ved Vestre Aker kirke.
Stor parkeringsplass.
Inngangspenger: 100,-

Program:
Lisa Tønne  lisa-tonne

Vi er så heldige å få Lisa Tønne på besøk. Lisa er komiker, adoptert
fra Iran og selv mor til to barn. Hun kommer for å svare på
spørsmål rundt sin egen adopsjon, hvordan det eventuelt har
påvirket henne, og tanker hun har om det å være mor. Hun er
meget bevisst sin rolle som mor. Hun reflekterer mye rundt dette,
og er særlig opptatt av å ta barnas følelser på alvor. Dette passer
også godt inn i neste talers presentasjon.

 

Tuning in to Kids og Tuning in to Teens med Sophie Havighurst

sophie-havighurstSophie Havighurst kommer på besøk hele veien fra Melbourne i
Australia. Hun er klinisk barnepsykolog, og lektor ved Universitetet i
Oslo og Universitetet i Melbourne. Sammen med Ann Harley har
hun utviklet programmet Tuning in to Kids, og de har brukt de siste
18 årene på å undersøke hvordan det hjelper familier. Programmet
er basert på John Gottmans forskning rundt emosjonsveiledning.
Tuning in to Kids og Tuning in to Teens handler om hvordan foreldre
og omsorgspersoner kan hjelpe sine barn til å takle følelser. Det å
forstå og styre følelser er viktige ferdigheter som utvikler seg i
barndommen og ungdomsårene, og når omsorgspersoner hjelper
sine barn med å bruke en teknikk som kalles emosjonsveiledning,
kan selv barn som kjemper med intense følelser og store
livsutfordringer lære disse viktige ferdighetene. Denne diskusjonen
vil gi deg noen ideer om programmet, og vi vil spesielt se på
hvordan programmet har blitt brukt med familier av adoptivbarn i
USA. Det blir tid til spørsmål til slutt. NB! Hun snakker engelsk.

Lu Auroraunknown
Lu Aurora på 10 år og hennes mor Ellen Hilleren kommer for å
fortelle om den spennende tilbakereisen til Kina. I fjor påske var de
i Kina i tre uker, og besøkte blant annet barnehjemmet.

Åpent for medlemmer av alle adopsjonsforeningene.
Hjertelig velkommen!