Venter Barn

Tilbud i ventetiden…

For dere som venter adoptivbarn har vi egne tilbud som ikke står oppført i programmet. Dette er aktiviteter som tilbys fortløpende avhengig av hvor mange søkere vi til enhver tid har i systemet.

Alle førstegangssøkere får tilbud om å delta i samtalegrupper. Dette er helt uformelle grupper på inntil 5 par som møtes sammen med to av oss i styret hjemme hos en av oss eller ute et sted. Vi er sammen med dere 2-3 ganger og dersom gruppen ønsker det, fortsetter gruppen å møtes på egenhånd. På disse treffene snakker vi om løst og fast, og deler gleder og frustrasjoner. Dette er ment som et positivt bidrag i en lang ventetid – det er alltid hyggelig å treffe andre som er i samme situasjon!